logo-fit.png
שם מלא*:
דוא"ל:
טלפון*:

כתיבת סיפורי חיים - תהליך העבודה

כל סיפור חיים, או סיפור מטבח, הוא יחיד ומיוחד, ולכל ספר המאפיינים המיוחדים לו, הנגזרים מאישיותו של המספר, מהיקף העבודה, מאופי הספר ומכמות הספרים המבוקשת.

על מנת להתאים עבורכם את הטוב ביותר, נקבע אתכם פגישת היכרות. הפגישה אינה מחייבת, ואינה כרוכה בתשלום. בפגישה זו, נעמוד על האופי והצרכים הייחודיים לכם, ונגבש עבורכם את הפורמט לספר שיתאים לכם ביותר.
 
ביחד נעבור את מסע יצירת הספר שלכם: נקיים פגישות לצורך ראיונות, ונאסוף חומרים ויזואליים כגון: תמונות, תעודות, מסמכים, עדויות מוקלטות ועוד. נאסוף מתכונים ונלווה בתמונות ובסיפורים את תהליך הכנתם במטבח. 
 
בסיום שלב זה, יעובד סיפורכם לכלל עלילה רהוטה, קולחת, נאמנה לעובדות ולהקשרים ההיסטוריים, המהווה הד לקולו הייחודי של המספר. מתכוני המשפחה יעובדו ויותאמו ליצירה במטבח של היום. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהם לאורך זמן.

עם אישור הטקסט הכתוב, יעבור הספר שלכם - בתיאום אתכם - לשלב העיצוב הגרפי וההבאה לדפוס.
 
כעת בידיכם ספר מהודר, המכיל בתוכו את תמצית חייכם - אוצר יקר מפז.