logo-fit.png
שם מלא*:
דוא"ל:
טלפון*:

ספרי יישוב ומקום:

היישוב שלכם חוגג "יום הולדת", יובל שנים או ציון דרך משמעותי בדרכו.

בספר החיים היישובי נתעד את החזון והגשמתו, את התפתחות יישובכם לאורך השנים והדמויות המיוחדות שאכלסו אותו, עד לתיאור עדכני של ימינו אנו.


בידיכם תישאר מזכרת עולם - עדות למפעל תרומתכם לבניין הארץ.

אנו ב"הד" – מומחים לתחום כתיבת סיפורי חיים של אנשים וישובים. ניסיוננו רב שנים, מאפשר לנו ניהול תהליך מתודולוגי ומובנה, אך עם זאת רגיש ואמפטי. בסופו של תהליך איסוף החומר וכתיבת סיפור היישוב יועבר לידיכם ספר החיים של היישוב ספר שישאיר חותם בעל ערך.

תהליך כתיבת ספר היישוב כולל:

  • פגישת היכרות ללא התחייבות מצדכם – זה המקום להכיר את היישוב שלכם, ולרקום את מסגרת הסיפור שלו. נגדיר את הצרכים, את אופי העבודה המבוקשת, והיקפה.

  • ראיונות - תחקיר הסיפור הוא בעל עומק ופירוט מקסימלי. זהות המרואיינים תיקבע בהתאם להגדרות הפרויקט.

  • איסוף פריטים ויזואליים - בד בבד עם הראיונות, נמיין ונאסוף: תמונות, שקופיות,תעודות, מסמכים וכל חומר ויזואלי הרלוונטי לסיפורכם. החומר יועבר לסריקה מקצועית, בסופה יישאר בידכם דיסק (CD) שעליו ארכיון התמונות המשפחתי שלכם.

  • תחקיר היסטורי - הסיפור של יישובכם מתרחש, תמיד בתוך קונטקסט היסטורי כללי. התחקיר ההיסטורי שאותו אבצע, יתרום לספר רבדים נוספים, ויסייע לקוראים השונים בהבנת הסיפור ומקורותיו.

  • כתיבה ועריכה - בשלב הזה יגובשו כל החומרים שנאספו עד כה לכלל עלילה מובנית, רהוטה, קולחת ושוטפת, ארוגה ביד אוהבת, ותוך מתן ביטוי לסיפור של יישובכם על גווניו הייחודיים.

  • עיצוב גרפי והבאה לדפוס - עם אישור תוכן הספר, ובהתאם לבחירתכם, יעבור הספר תהליך של עיצוב גרפי והבאה לדפוס, בפורמט ומספר עותקים לפי בקשתכם.

בסופו של התהליך יהיה בידיכם ספר מהודר ומעוצב, המכיל בתוכו את סיפור יישובכם - נכס לדורות.

* ניתן להפיק עבורכם גם ספר/קטלוג מלווה לתערוכה היסטורית, בה יוצגו אבני הדרך בהתפתחות יישובכם. הספר יכלול את המוצגים בתערוכה, בלוויית הסיפורים, האירועים והאנשים שיצרו אותם.
נשמח ללוותכם בתהליך משמעותי זה ולספר את סיפור חיי היישוב עבורכם.