logo-fit.png
שם מלא*:
דוא"ל:
טלפון*:

ספרי ארגונים וחברות:

הקמתם ארגון או חברה לתפארת. עכשיו תרצו לספר את סיפור הדרך בה עברתם.

בספר החיים של חברתכם, נספר  את סיפור ההשראה והמעשה אשר  הביאו להקמת  ארגונכם, נתעד את גלגוליו לאורך השנים, נתאר את הצלחות העבר וההווה ונעמיד חזון לעתיד לבוא. בידיכם יישאר ספר מהודר המנציח את מפעל חייכם לדורות.


אנו ב"הד" - מומחים בעלי כישרון וניסיון מקצועי רב שנים, המאפשר לנו ניהול תהליך מתודולוגי ומובנה, אך עם זאת רגיש ואמפטי, אלו בצד תשוקה אמתית לתיעוד וכתיבת סיפורי חיים. סיפורים שמשאירים חותם בעל ערך.

תהליך העבודה כולל:


  • פגישת היכרות ללא התחייבות מצדכם – זה המקום להכיר את הארגון שלכם, ולרקום את מסגרת הסיפור שלו. נגדיר את הצרכים, את אופי העבודה המבוקשת, והיקפה.

  • ראיונות - תחקיר הסיפור הוא בעל עומק ופירוט מקסימלי. זהות המרואיינים תיקבע בהתאם להגדרות הפרויקט.

  • איסוף פריטים ויזואליים - בד בבד עם הראיונות, נמיין ונאסוף: תמונות, שקופיות, תעודות, מסמכים וכל חומר ויזואלי הרלוונטי לסיפורכם. החומר יועבר לסריקה מקצועית, בסופה יישאר בידכם דיסק (CD) שעליו ארכיון תמונות הארגון שלכם.

  • תחקיר היסטורי - הסיפור של ארגונכם מתרחש, תמיד בתוך קונטקסט היסטורי כללי. התחקיר ההיסטורי שאותו אבצע, יתרום לספר רבדים נוספים, ויסייע לקוראים השונים בהבנת הסיפור ומקורותיו.

  • כתיבה ועריכה - בשלב הזה יגובשו כל החומרים שנאספו עד כה לכלל עלילה מובנית, רהוטה, קולחת ושוטפת, ארוגה ביד אוהבת, ותוך מתן ביטוי לסיפור של ארגונכם על גווניו הייחודיים.

  • עיצוב גרפי והבאה לדפוס - עם אישור תוכן הספר, ובהתאם לבחירתכם, יעבור הספר תהליך של עיצוב גרפי והבאה לדפוס, בפורמט ומספר עותקים לפי בקשתכם.

בתום התהליך יהיה בידיכם ספר מהודר ומעוצב, המכיל בתוכו את סיפור הארגון שלכם - נכס לדורות.

* ניתן להפיק עבורכם גם ספר/קטלוג מלווה לתערוכה היסטורית, בה יוצגו אבני הדרך בהתפתחות ארגונכם. הספר יכלול את המוצגים בתערוכה, בלוויית הסיפורים, האירועים והאנשים שיצרו אותם.

נשמח ללוותכם בתהליך משמעותי זה ולספר את סיפור הארגון או החברה שלכם בדרך הייחודית לו.