logo-fit.png
שם מלא*:
דוא"ל:
טלפון*:

מיני ביוגרפיות:

אצלנו ב"הד" סיפורי חיים ניתן להזמין ספר מיני ביוגרפיה 

"מיני ביוגרפיה": יהיה ספר החיים הייחודי שלכם, שיופק בתהליך מקוצר, בלוח זמנים מהיר ובתקציב מופחת.


מאפייני ספר "מיני ביוגרפיה":

 • כתיבת ביוגרפיה בתהליך מזורז תארך עד שלושה חודשים.
 • שתי פגישות של כ-שלוש שעות כל אחת.
 • שאלון מפורט שאותו תמלאו עבורנו.
 • היקף הטקסט הכתוב - עד 20 עמודים.
 • היקף כולל של הספר (כולל תמונות) - עד 50 עמודים.
 • אופי העיצוב של הספר, הפורמט שלו ומספר הספרים שיודפסו יקבעו על-ידכם ובהתאם לנטיית לבכם.



תהליך כתיבת ביוגרפיה כולל:

 • פגישת היכרות ושיחה ראשונית עם/על המתועד.
 • לאחר הפגישה יימסר לידכם שאלון מורחב ומפורט, אודות האדם שאת סיפורו נתעד. את השאלון יש למלא כך שיכלול מקסימום פרטים הידועים אודות המתועד.
 • בהמשך לעיון בשאלון המלא, נקיים פגישה נוספת לצורך שאלות/מילוי פרטים חסרים.
 • נקבל מכם תמונות, מסמכים וכל חומר גרפי המיועד לספר. החומר יעבור סריקה מקצועית. (באפשרותכם למסור לנו את החומר כשהוא סרוק על מנת להוזיל עלויות).
 • עתה יעבור החומר הקלדה, שכתוב ועריכה, בדרך להפיכתו לספר חיים רהוט, קולח ומרתק.
 • לאחר אישור הטקסט הכתוב על-ידכם, יועבר הספר לעיצוב גרפי והבאה לדפוס.
 
בתום תהליך כתיבת הביוגרפיה יהיה בידיכם ספר מהודר ומעוצב, המכיל בתוכו את סיפור המשפחה וסיפורכם האישי – נכס לדורות.

נשמח ללוותכם בתהליך משמעותי זה ולספר את סיפור החיים שלכם עבורכם.