logo_haim.png
שם מלא*:
דוא"ל:
טלפון*:

כתיבת סיפורי חיים:

כל סיפור חיים הוא יחיד ומיוחד, ולכל "ספר חיים" המאפיינים הייחודיים לו, הנגזרים מאישיותו של המספר, אהבותיו ורצונותיו.
ב"הד" – אנו כותבים מתוך תשוקה אמיתית לתיעוד וכתיבת סיפורי חיים .

אצלנו ב"הד" - כל זיכרון חיים נשזר ומתפתח לסיפור חיים סוחף, מסקרן ומעורר השראה.
נאמן תמיד לאמת המקור, לאישיות המספר ולהקשר ההיסטורי, ותמיד משולב הומור ושנינות.
 
הייחודיות שלנו ב"הד" נובעת מניסיוננו רב השנים והכישרון המקצועי שלנו, אשר מאפשר לנו ניהול תהליך מתודולוגי מעורר זיכרון ומובנה, אך עם זאת רגיש ואמפטי. תהליך העבודה הייחודי שלנו מאפשר למספר לתעד את סיפור חייו ולהפכו כמקור לתחושת ערך עצמי והטבעת חותם עבורו ולבעל משמעות מעוררת השראה עבור קוראיו.

שלבי התהליך אותם נעבור ביחד:

  • פגישת היכרות ללא התחייבות מצדכם - זה המקום להכיר אתכם, בני המשפחה ולרקום, ביחד, את מסגרת הסיפור שלכם. נלמד איזה ספר יתאים לכם, ונגדיר את אופי העבודה המבוקשת ואת היקפה.

  • ראיונות - תחקיר הסיפור הנו בעל עומק ופירוט מקסימלי. כל מפגש אורך כשלוש שעות. כמות המפגשים תיקבע בהתאם להיקף העבודה.

  • איסוף החומרים - בד בבד עם הראיונות, נמיין ונאסוף: תמונות, שקופיות, תעודות, מסמכים וכל חומר ויזואלי הרלוונטי לסיפורכם. החומר יועבר לסריקה מקצועית ולטיפול פוטושופ.

  • תחקיר היסטורי - סיפור החיים האישי מתרחש, תמיד בתוך תהליכים חברתיים, מדיניים, כלכליים והיסטוריים כלליים. התחקיר ההיסטורי שאותו נבצע יתרום לסיפור רבדים נוספים, ויסייע לבני המשפחה, לאורך הדורות, בהבנת הסיפור ומקורותיו.

  • כתיבה, עריכה והגהה לשונית - בשלב הזה יגובשו כל החומרים שנאספו עד כה לכלל עלילה מובנית, רהוטה, קולחת ושוטפת, אורגה ביד אוהבת, ותוך מתן ביטוי לקולם האישי ולסגנונם הייחודי של המתועדים. בתום תהליך הכתיבה, יעבור הטקסט הגהה לשונית מקצועית.

  • עיצוב גרפי והבאה לדפוס - עם אישור תוכן הספר, ובתאם לבחירתכם ולנטיית לבכם, יעבור הספר תהליך של עיצוב גרפי והבאה לדפוס בפורמט ובמספר עותקים לפי בקשתכם.

בתום התהליך יהיה בידיכם ספר מהודר ומעוצב, המכיל בתוכו את סיפורכם האישי וסיפור המשפחה - נכס לדורות. נשמח ללוותכם בתהליך משמעותי זה ולספר את סיפור חייכם עבורכם.